Salpausselkä Geoparkin aluevideo esittelee kuuden kunnan kärkikohteet luontomatkailuun

Kuudesta Päijät-Hämeen kunnasta koostuvalle Salpausselkä Geoparkille haetaan UNESCO Global Geopark -statusta Lahti Regionin Salpausselkä Geopark -yksikön johdolla. Alueen teemana on Veden muovaama maisema. Lahti Regionin tukena alueen näkyvyyden lisäämisessä toimii LAB-ammattikorkeakoulun hallinnoima Salpausselkä Geopark näkyväksi -hanke. Hankkeessa tuotettu video Salpausselkä Geopark -Veden muovaama maisema esittelee alueen kiinnostavimmat kohteet geomatkailuun.

Osallistamisella lisää sisältöä ja näkyvyyttä alueelle

Paikallisyhteisön kunnioittaminen ja osallistaminen ovat osa Business Finlandin (2021) listaamia kestävän matkailun periaatteita. Paikallisylpeyden lisääminen on tärkeä tavoite myös Salpausselkä Geopark näkyväksi -hankkeelle. Aluevideon koostamisessa tätä näkökulmaa tuotiin esille kutsumalla alueella vierailijat matkailijat mukaan videon tuotantoon Veden muovaama maisema Instagram -kampanjassa. Kampanja sai matkailijoilta hienon vastaanoton ja sen kautta saatiin videon tuotantoon yhteensä 119 kohdekuvaa, joiden mukana matkailijat jakoivat myös kokemuksiaan vierailustaan alueemme kohteissa. Arvokkaan sisällön ohella kampanja tuottikin videolla myös paljon lisää näkyvyyttä.

Kuva 1. Salpausselkä Geoparkin alueella vierailleet matkailijat kutsuttiin Instagram-kampanjalla mukaan tuottamaan videota Veden muovaama maisema. (Kuva: Johannes Sipponen)

Geologiset nostot avaavat kohteiden syntyhistoriaa ja luonnetta

Salpausselkä Geoparkin pääteema Veden muovaama maisema viittaa alueen monien kohteiden syntyhistoriaan, joka liittyy jään vetäytymiseen alueelta noin 12 tuhatta vuotta sitten, viimeisimmän jääkauden päättyessä. Videolla tätä historiaa on tuotu esille yleistajuisesti, geologisten nostojen kautta. Video tarjoaakin vastauksia moniin kiinnostaviin kysymyksiin, joita moni alueella vieraillut matkailija ei ehkä vielä ole osannut edes kysyä.

Jos haluat tietää, miten Lahden urheilukeskuksen supat syntyivät, tai millaisia luonnontieteellisiä mullistuksia tapahtui nykyisen Heinolan kansallisen kaupunkipuiston alueella 7000 vuotta sitten, kannattaa käydä tutustumassa Salpausselkä Geopark näkyväksi -hankkeen tuottamaan alueen esittelyvideoon (alla). Tämän lisäksi saat videolta myös hyviä retkivinkkejä hyvinvointia lisäävään lähimatkailuun Päijät-Hämeen luonnossa.

Kirjoittaja

Päivi Tommola, YTM, toimii LAB-ammattikorkeakoulussa TKI-asiantuntijana ja Salpausselkä Geopark näkyväksi -hankkeen projektipäällikkönä. Hanke pyrkii lisäämään Salpausselkä Geoparkin kohteiden näkyvyyttä.

Lähteet

Business Finland. 2020. Kestävän matkailun periaatteet. [Viitattu 19.05.2021]. Saatavissa: https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/matkailun-edistaminen/vastuullisuus/kestavan-matkailun-periaatteet

Linkit

LAB. 2020. Salpausselkä Geopark näkyväksi -hanke. [Viitattu 19.05.2021.] Saatavissa: https://lab.fi/fi/projekti/salpausselka-geopark-nakyvaksi-elinvoimaa-paijat-hameeseen

LAB. 2020. Salpausselkä Geopark – Veden muovaama maisema. Alueen esittelyvideo. [Viitattu 19.05.2021.] Saatavissa: https://www.youtube.com/watch?v=XSRnjlgAEws