Päivittäiset arkistot: 21.5.2021

6 artikkelia

Verkkovälitteiset asiakaskohtaamiset kriisityössä

Sosionomikoulutuksen teknologia- ja innovaatio-osaaminen -opintojaksolla toteutettiin keväällä 2021 kehittämiskokeilu yhdessä Pirkanmaan Mielenterveys ry:n Kriisikeskus Osviitan kanssa. Kehittämiskokeilun tavoitteena oli selvittää työntekijöiden ja vapaaehtoisten kokemuksia verkkovälitteisten […]