Sport Space -sovellus Kiipulan opiskelijoiden arjen liikuttajaksi

LAB-ammattikorkeakoulu ja Kiipulan Ammattiopisto tekevät yhteistyötä Ihan samat -hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on kehittää ja pilotoida oppimisympäristöjä, joissa molempien koulutusorganisaatioiden opiskelijoiden työelämävalmiudet yhdessä kehittyvät. Yhtenä yhteisenä oppimisympäristönä toimii Sport Space -sovellus. (Ihan Samat 2019.)

Kiipulan valmentavan koulutuksen sekä ammatillisten perustutkintojen opiskelijat tulevat työllistymään usein ammattialoille, jotka vaativat hyvää fyysistä kuntoa. Huono fyysinen kunto voi olla työnteon este tai se voi myös vaikeuttaa työskentelyä.

Kiipulan opettajien keskuudessa on noussut huoli opiskelijoiden fyysisestä jaksamisesta. LAB-ammattikorkeakoulu vastasi tähän haasteeseen yhteisessä Ihan samat-hankkeessa luomalla Kiipulan opiskelijoiden arjen fyysistä aktiivisuutta lisäävän Sport Space -sovelluksen.

Mukana Kiipulan sekä LABin fysioterapian ja tekniikan opiskelijat

Tekniikan alan osaamista tarvittiin sovelluksen ja sen käyttöjärjestelmän luontiin sekä sovelluksen sisältöjen digitalisoimiseen. Kiipulan erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat olivat alusta asti aktiivisesti mukana suunnittelussa. Fysioterapeuttiopiskelijat toteuttivat palvelumuotoilun keinoin kyselyn Kiipulan opiskelijoille eli sovelluksen loppukäyttäjille siitä, mitä he sovelluksesta tuumivat ja mitä toimintoja he siihen toivovat.

Näitä toiveita tarkasteltiin yhdessä tekniikan opiskelijoiden ja opettajien kanssa sovellussuunnittelun näkökulmasta. Fysioterapeuttiopiskelijat laativat opettajien ohjauksessa sovellukseen rentoutus- ja temppuharjoituksia, unen seurantaa sekä lihaskunto- ja liikkuvuusharjoiteliikepankin, jonka videointi tehtiin LABin liikuntasalissa. Videointiin osallistuivat tasavertaisesti Kiipulan opiskelijat (kuva 1).

Sovellukseen asennettiin myös askelmittari sekä GPS-peli, joka innostaa liikkumaan ympäri Lahtea. Kiipulassa järjestettiin sovelluksen nimikilpailu, jonka voitti Sport Space.

Sport Space on Android-puhelimissa toimiva maksuton sovellus. Siihen voidaan luoda ryhmiä, ja se mahdollistaa myös ryhmien välisen kisailun. Sport Space -sovellus on nyt implementointi- eli käyttöönottovaiheessa, ja siihen tehdään viimeisiä säätöjä ja korjauksia.

Kuva 1. Videointia LAB-ammattikorkeakoulussa (Kuva: Pirkko Louhelainen 2020)

Me fysioterapiaopettajat kiitämme lämpimästi lehtoreita Henri Koukka ja Matti Welin, jotka lähtivät projektiopintojaan tekevien opiskelijoiden kanssa ennakkoluulottomasti ja luovasti mukaan tähän Ihan Samat -hankkeessa syntyneeseen ideaan. Myös Kiipulan opiskelijat sekä ammatillista harjoitteluaan tekevät fysioterapeuttiopiskelijat heittäytyivät rohkeasti luovaan yhteistyöhön.

Kirjoittajat

Pirjo Knuuttila on LAB-ammattikorkeakoulun fysioterapian lehtori, joka työssään muun muassa ideoi uusia ammatillisen harjoittelun ympäristöjä ja tehtäviä.

Sirpa Silaste on LAB-ammattikorkeakoulun fysioterapian lehtori, joka on perehtynyt erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten fysioterapiaan ja liikuntaan.

Lähteet

Ihan Samat – vertaisoppimista ja kohtaamisia erilaisille oppijoille. 2019. [Viitattu 22.4.2021.] Saatavissa: https://lab.fi/fi/projekti/ihan-samat