Ihan samat

4 artikkelia

Sport Space -sovellus Kiipulan opiskelijoiden arjen liikuttajaksi

LAB-ammattikorkeakoulu ja Kiipulan Ammattiopisto tekevät yhteistyötä Ihan samat -hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on kehittää ja pilotoida oppimisympäristöjä, joissa molempien koulutusorganisaatioiden opiskelijoiden työelämävalmiudet yhdessä kehittyvät. Yhtenä yhteisenä […]

Erityistä tukea tarvitsevan nuoren toiminnanohjauksen haasteet työelämään tutustuttaessa

Ihan Samat -hanke tarjoaa ammatillista harjoittelua LAB-ammattikorkeakoulun opiskelijoille. Hankkeen tavoitteena on kehittää koulutusyhteistyömalli sekä LABin ja Kiipulan ammattiopiston opiskelijoiden työelämävalmiuksia edistävä oppimisympäristö. Hankkeessa erilaiset opiskelijat […]