Etelä-Karjala

41 artikkelia

Etelä-Karjalan maisema-alueissa näkyy ihmisen ja luonnon vuorovaikutus

Valtakunnalliset maisema-alueet tuovat esille suomalaista kulttuuri- ja luonnonperintöä edustavimmillaan. Ne kertovat tarinaa ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksesta, havainnollistavat elinkeinojen historiaa ja edistävät kulttuuriperinnön säilymistä tuleville polville. […]

Luonnon pyhät paikat matkailun vetovoimatekijöinä

Suomen luonnossa on tuhansia kansanperinteen kautta tunnettuja pyhiä paikkoja, joilla on uskottu olevan kohtalonyhteys ihmisten elämään ja joissa on ajateltu olevan tuonpuoleista voimaa (Taivaanaula 2024a). […]

Ideoita rajaseudun luontokohteiden kulttuuriperinnön näkyväksi tekemiseen matkailussa

Etelä-Karjalan luonto ja siihen liittyvä kulttuuriperintö luovat upeita elämyksiä alueelle saapuville matkailijoille. Maakunnan tunnetuin luontonähtävyys Saimaa kätkee syliinsä tuhansia tarinoita ja kansainvälisesti arvokkaita geologisia kohteita, […]