Hyvinvointi

57 artikkelia

Päijät-Hämeessä kehitetään pyöräily-ystävällisiä matkailupalveluja

Hyvinvointimatkailu on kansainvälisesti tarkasteltuna eräs matkailun merkittävimpiä kasvualoja. Siihen liittyvässä elämyksessä keskeistä on kokonaisvaltainen hyvinvointikokemus, jossa yhdistyvät sekä fyysinen että psyykkinen hyvä olo. (Business Finland […]

Tiekartan avulla hiilloksesta roihuun

Alueellisen älykkään erikoistumisen perusajatus on, että kaikilla alueilla on omat vahvuutensa, joita hyödyntämällä voidaan toimijoiden yhteistyönä kasvattaa seudun kilpailukykyä. Päijät-Hämeen älykkään erikoistumisen kärjiksi ovat valikoituneet […]

Henkilöstötuottavuus: osaamista, ajanhallintaa, hyvinvointia ja esimiestukea

Henkilöstötuottavuuden ydin on aineettoman henkilöstövoimavaran näkeminen aineellisten investointien kaltaisena tuotantotekijänä, johon kannattaa investoida. Henkilöstön aineetonta pääomaa ja sen hyödyntämisastetta organisaatiossa voidaan kuvata työelämän laadun käsitteellä. […]