kotihoito

18 artikkelia

Ikääntyneille suunnattujen tasapainovideoiden teko fysioterapeuttiopiskelijoiden ja KOHTI-hankkeen yhteistyönä

LAB-ammattikorkeakoulu on mukana osatoteuttajana sosiaali- ja terveysministeriön KATI-ohjelmaan kuuluvassa KOHTI-hankkeessa Päijät-Hämeessä 2021−2022 yhteistyössä Päijät-Soten kanssa. KATI-ohjelmassa (STM 2021) kehitetään teknologian hyödyntämistä iäkkäiden ihmisten kotona asumisessa, […]

Hyvinvointia voi parantaa nappia painamalla: Teknologia kotihoidossa tutkimustiedon valossa

Ikäteknologiaa ja kotona asumista helpottavia digitaalisia ratkaisuja on markkinoilla runsaasti (Truelsen & Andersson 2019). Teknologia on tullut jo kiinteäksi osaksi kotihoidon palveluita, mutta teknologialta odotetaan […]