lapset

23 artikkelia

Leikkiliikuntatuokiot osallisuuden edistäjänä varhaiserityiskasvatuksessa

Toteutimme LAB-ammattikorkeakoulun toiminnallisen opinnäytetyön eräässä Etelä-Suomessa sijaitsevassa päiväkodissa. Toiminnallisena osuutena suunnittelimme ja toteutimme yhdessä lasten kanssa kolme leikkiliikuntatuokiota. Opinnäytetyön tarkoituksena oli tukea Duchennen lihasdystrofiaa (DMD) sairastavan lapsen integroitumista päiväkotiryhmään osallisuuden ja […]