osallisuus

35 artikkelia

Hyvinvointia Huoltamolla – yhteisöllisen oppilashuollon jalkautuva toimintamalli

Lahden kaupungin idän alueen yläkouluissa on kehitetty yhteisöllisen oppilashuollon jalkautuvaa Huoltamo-toimintamallia. Toimintamalli kokoaa yhteen yläkoulujen oppilashuollon toimijoita suunnittelemaan ja toteuttamaan moniammatillisessa yhteistyössä nuorten toiveista lähtöisin […]

Tukea osallistuvan budjetoinnin suunnitteluun ja toteutukseen Train the Trainer -videoilla

Osallistuvaa budjetointia tai ”osbua”, jossa asukkaat pääsevät vaikuttamaan suoraan oman kotikuntansa talouteen ilman politiikkaa ja vaaleja, toteutetaan parhaillaan Suomessa monin paikoin ja hyvin monin erilaisin […]

Lastensuojelu murroksessa – haasteisiin vastataan osallisuuden ja lainmukaisuuden vahvistamisella

Lastensuojelun sosiaalityö on professionaalisessa murroksessa. Lakiin perustuvasta työnkuvasta on siirrytty psykososiaaliseen muutokseen pyrkivään työhön, jonka edellyttämää tietosisältöä ja osaamista tulee pohtia. Murroksesta huolimatta julkista valtaa ja vastuuta sisältävän työn […]