prosessilouhinta

7 artikkelia

Toimistoautomaation uudet teknologiat kiinnostavat eteläkarjalaisia

Prosessilouhinta, ohjelmistorobotiikka ja tekoäly ovat nousevia teknologioita. Prosessilouhinta (Process Mining, PM) hyödyntää tietojärjestelmien lokitietoa prosessien tehostamisessa. Ohjelmistorobotiikan (Robotic Process Automation, RPA) avulla automatisoidaan rutiininomaisia tietotyön […]