tietosuoja

4 artikkelia

Sosiaalihuollon asiakastietojen käyttöoikeudet

Sosiaalihuoltolaissa korostetaan asiakaslähtöisyyttä, joten työntekijän tulee arvioida laajasti palvelutarve ja myöntää asiakkaan tarvitsemat palvelut. Asiakastietojen käyttöoikeuksista ei ole kuitenkaan käyty riittävästi yhteistä keskustelua organisaatioissa, ja […]