ergonomia

9 artikkelia

Työhyvinvointia ja tuottoisuutta on syytä parantaa käyttäjälähtöisillä akustiikkaratkaisuilla

Etätyöhön siirtymisen myötä on havahduttu työympäristön terveysvaikutuksiin. Hyvinvointiin halutaan kiinnittää enemmän huomiota ja avokonttoreihin palaaminen puhuttaa ihmisiä. Monikäyttöisen akustiikkaelementin muotoilu -opinnäytetyössä Anni Tossavainen keskittyi työhyvinvoinnin […]

Monialaista yhteistyötä siirtymisen avustamiseen liittyvässä opetuksessa

Asiakkaan toimintakyvyn tukeminen on yksi sosionomin keskeisistä tehtävistä (Ojala 2022). Fyysisen toimintakyvyn tukemiseen liittyvät työtehtävät korostuvat esimerkiksi asumispalveluyksiköissä, joissa asiakkaan hyvinvoinnista huolehditaan moniammatillisesti. Siirtymisen avustaminen […]