yhteistyö

29 artikkelia

Varhaiskasvatus lapsen yhdenvertaisuuden puolustajana

Varhaiskasvatuksen tehtävänä on turvata lapsen oikeus kasvaa ja kehittyä oppimista edistävässä ympäristössä ja mahdollistaa lapsen yhdenvertainen mahdollisuus osallistua toimintaan hänen ominaisuuksistaan ja puutteistaan huolimatta (Varhaiskasvatuslaki […]

PALMA Kansikuva

PALMA-hankkeen päätöstapahtuma

Kaikki hyvä loppuu aikanaan, todettiin PALMA -hankkeen alkusanoissa päätöstapahtumassa 26.11.2019. Tapahtuma järjestettiin Hahkialan kartanossa, joka on toiminut yhtenä referenssiyrityksenä PALMA-projektissa. Tilaisuuden alussa Kati Kumpulainen ja Maija Pitkonen kertasivat projektin tapahtumia ja nostivat esiin viimeisen yrittäjille suunnatun ammattimatkan antia sekä retkikohteista tehtyjä havaintoja. Marraskuun alussa toteutunut matka suuntautui Etelä-Savoon ja Kuopion seudulle ja matkan tarkoituksena oli vertaisarvioida erilaisia matkailupalveluja. Positiivisena esimerkkinä mainittiin yritysverkosto Saimaa Gastronomy, joka voitti Suomen paras ruokamatkailutuote 2019 -palkinnon. Matkalla monissa kohteissa korostettiin markkinoinnin ja tarkoin viimeisteltyjen matkailutuotteiden tärkeyttä, erityisesti kun halutaan pitää yllä asiakasvirtaa myös sesongin ulkopuolella.