Trakeostomoidun potilaan hoito

Trakeostomoitu potilas tarkoittaa potilasta, jolle on kirurgisena toimenpiteenä tehty aukko eli avanne kaulan ihon läpi henkitorveen. Henkitorviavanteeseen on toimenpiteessä asetettu trakeostomiakanyyli. Trakeostomia eli henkitorviavanne tehdään potilaalle hengityksen turvaamiseksi. (Ylitalo-Liukkonen ym. 2020, 2.)

Tällaisella potilaalla hengitysilman kostutuksesta huolehtivat nenänielu ja ylähengitystiet on ohitettu. Tämä altistaa potilaan hengitysteiden kuivumiselle ja hengitystieinfektioille. Tästä syystä käytetään keinonenää eli kosteuslämpövaihdinta kanyylin päässä. (Mäkitie & Atula 2019.)

Kuva 1. Trakeostomoitu potilas opinnäytetyövideolla (Kuva: Aino Salmesvuori)

Opetusvideo edistää osaamista

LAB-ammattikorkeakoulussa valmistui opinnäytetyönä video trakeostomoidun potilaan hoidosta, toimeksiantajana Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikka. Videon tavoitteena oli edistää poliklinikan hoitohenkilökunnan ja opiskelijoiden osaamista (Salmesvuori & Tolonen 2020). 

Uusi, tuore trakeostomia tarvitsee säännöllisen imemisen, jotta kanyyli pysyy avoimena. Muutoin trakeostomiapotilaan hengitysteiden imeminen tehdään aina vain tarvittaessa, kun potilaalla on esimerkiksi liman kuplimista kanyylissa, rohiseva hengitys, näkyviä eritteitä, yskimistä, levottomuutta, hengitys muuttuu työläämmäksi tai hapetus heikentyy äkillisesti ilman muuta selittävää syytä. (Ylitalo-Liukkonen ym. 2020, 28.)

Trakeostomiakanyylin juuri tulee puhdistaa vähintään kahdesti vuorokaudessa veteen kostutetuilla taitoksilla ja kuivata huolellisesti. Trakeostomia-avanteen juuri rasvataan tarvittaessa perusvoiteella. Taitos avanteen juurella suojaa avanteen ympärillä olevaa ihoa. Trakeostomiakanyyli kiinnitetään potilaan kaulalle siihen tarkoitetulla nauhalla. (Ylitalo-Liukkonen ym. 2020, 3–4.) Kanyylin sisäosa pestään lämpimällä vedellä kanyyliharjalla harjaten kahdesti päivässä, tarvittaessa useammin (Mäkitie & Atula 2019). Tarpeen mukaan sisäosaa voidaan liottaa ensin vedessä, jotta mahdolliset kuivuneet eritteet irtoavat helpommin (Koponen 2017).

Koska trakeostomia ohittaa luonnollisen hengitysreitin, potilas altistuu herkemmin tulehduksille. Tämän vuoksi tulee kiinnittää erityistä huomiota myös suun hoitoon. Suu tulisi pestä mekaanisesti hammasharjalla 2–3 kertaa vuorokaudessa. (Ylitalo-Liukkonen ym. 2020, 4 & 15.)

Kuva 2. Trakeostomiahoitotarvikkeita (Kuva: Aino Salmesvuori)  

Potilasturvallisuus koskee myös trakeostomiahoitoa

Potilasturvallisuus tarkoittaa, että potilas saa tarvitsemansa ja oikean hoidon, ja siitä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa. Potilasturvallisuus pitää sisällään muun muassa lääkehoidon turvallisen toteuttamisen, hoidon turvallisuuden sekä lääkinnällisten laitteiden turvallisen käytön. (THL 2019.) Terveydenhuoltolaki määrittelee Suomessa terveydenhuollon toimintaperusteet. Toiminnan tulee perustua tutkittuun tietoon sekä hyviksi todettuihin hoito- ja toimintakäytäntöihin. (Terveydenhuoltolaki 1326/2010, 8 §.)

Trakeostomoidun potilaan hoidon turvallisuudessa tulee kiinnittää huomiota trakeostomian yleisimpiin komplikaatioihin. Yleisimpiä trakeostomiapotilaan komplikaatioita ovat kanyylin irtoaminen, trakeostomiahaavan verenvuoto, kanyylin tukkeutuminen ja trakean karstoittuminen. (Ylitalo-Liukkonen ym. 2020, 23.)

Kirjoittajat

Aino Salmesvuori ja Venla Tolonen valmistuvat LAB-ammattikorkeakoulusta sairaanhoitajiksi (AMK). Heidän opinnäytetyönsä käsitteli trakeostomoidun potilaan hoitoa.

Anna Romakkaniemi työskentelee lehtorina LAB-ammattikorkeakoulussa ja toimi opinnäytetyön ohjaavana opettajana.

Lähteet

Koponen, L. 2017. Duodecim, Terveysportti, Sairaanhoitajan tietokannat, Trakeostomiakanyylit ja niiden huolto. Viitattu 15.10.2020. Saatavissa https://www.terveysportti.fi/dtk/shk/koti?p_haku=trakeostomiakanyyli

Mäkitie, A. & Atula, T. 2019. Duodecim, Terveysportti, Lääkärin tietokannat, Trakeostomoidun potilaan hoito. Viitattu 28.9.2020. Saatavissa https://www.terveysportti.fi/apps/ltk/article/ykt01331/search/trakeostomia

Potilasturvallisuus 2019. THL. Viitattu 14.11.2020. Saatavissa https://thl.fi/fi/web/sote-uudistus/palvelujen-tuottaminen/potilasturvallisuus

Salmesvuori, A. & Tolonen, V. 2020. Trakeostomoidun potilaan hoito : Opetusvideo poliklinikan hoitohenkilökunnalle. Opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu. Hoitotyö. [Viitattu 18.5.2021.] Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020120826897 

Terveydenhuoltolaki. 30.12.2010/1326. Finlex. Viitattu 14.11.2020. Saatavissa: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326#L1

Ylitalo-Liukkonen, K., Vuori, A., Nerjanto, S., Siirala, W., Vänttinen O., Hänninen, H., Hautera, M., Schrey, A., Tamminen, S., Uusitupa A., Kaarto, A-M. 2020.Trakeostomoidun potilaan hoito. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri. Viitattu 10.11.2020. Saatavissa: https://trakeostomia.info/site/attachments/Trakeostomoidun_potilaan_hoito.pdf