Health

759 artikkelia

Erityistä tukea tarvitsevan nuoren toiminnanohjauksen haasteet työelämään tutustuttaessa

Ihan Samat -hanke tarjoaa ammatillista harjoittelua LAB-ammattikorkeakoulun opiskelijoille. Hankkeen tavoitteena on kehittää koulutusyhteistyömalli sekä LABin ja Kiipulan ammattiopiston opiskelijoiden työelämävalmiuksia edistävä oppimisympäristö. Hankkeessa erilaiset opiskelijat […]

Suomalaiskaupungit osallistuvan budjetoinnin pyörteissä: uudelle kierrokselle Riihimäellä

Suomesta on parhaillaan otollinen tilanne ammentaa osallistuvan budjetoinnin ”osbun” osaamista myös muiden iloksi, sillä lukuisat suomalaiskaupungit ovat toteuttamassa sitä. Osbussa asukkaat otetaan mukaan päättämään oman […]

Varhaiskasvatuksen pedagoginen laatu on yhteydessä lasten hyvinvointiin

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet edellyttävät laadukasta varhaiskasvatusta (Opetushallitus 2018, 7). Kansallinen koulutuksen arviointikeskus on asiantuntijoineen määrittänyt varhaiskasvatuksen laatua luomalla varhaiskasvatuksen laadun arvioinnin mallin. Laadukkaan varhaiskasvatuksen vaatimuksen taustalla […]