Innovations

872 artikkelia

Päiväkodin kokemuksia lasten käsienpesua ohjaavasta prototyypistä

Konenäön uudet sovellukset sote- ja hyvinvointialalla -hankkeessa tutkittiin mahdollisuuksia soveltaa konenäköä lasten käsienpesun tarkkailussa. Projektin aikana kehitettiin prototyyppilaite, joka mittaa lasten käsienpesun kestoa. Prototyyppiä päästiin […]

Opiskelijanäkökulmalla vahvistusta oppilaitos- ja työelämäyhteistyöhön

LAB-ammattikorkeakoulu ja Koulutuskeskus Salpaus rakentavat oppilaitosten alueellista yhteistyömallia Lahden kaupungin Elinvoima- ja työllisyysjaoston myöntämällä avustuksella Yritys-Hunter-projektissa. Rakenteilla olevan yhteistyömallin tavoitteena on tukea LABin, LUT-yliopiston ja […]