Kiertotalouden uudistuvat systeemit

33 artikkelia

Uusi EU:n lakialoite lisää vaatimuksia yritysten vastuullisuuteen

Vihreä vastuu -hanke vastaa React-EU-rahoituksen tavoitteisiin edistämällä vihreää siirtymää, kehittämällä yritysten muutoskyvykkyyttä sekä luomalla uusia liiketoimintamahdollisuuksia koronakriisistä selviytymiseksi (Pajula 2021). Kyky sopeutua uusiin muutoksiin esim. […]