Kiertotalouden uudistuvat systeemit

31 artikkelia

Uusi EU:n lakialoite lisää vaatimuksia yritysten vastuullisuuteen

Vihreä vastuu -hanke vastaa React-EU-rahoituksen tavoitteisiin edistämällä vihreää siirtymää, kehittämällä yritysten muutoskyvykkyyttä sekä luomalla uusia liiketoimintamahdollisuuksia koronakriisistä selviytymiseksi (Pajula 2021). Kyky sopeutua uusiin muutoksiin esim. […]

Uusiutuvasta energiasta lämpöä yrityksille palveluna

Useat yritykset tuottavat tarvitsemansa lämmön fossiilisilla energialähteillä. Energiainvestointien toteuttamiselle on yrityskohtaisia esteitä. Lämmöntuotanto palveluna on kustannustehokas keino vähentää yrityksen hiilidioksidipäästöjä.   Energiatehokkuusinvestointien esteet yrityksissä LAB-ammattikorkeakoulun […]