asiakaskokemus

68 artikkelia

Pienyrittäjä rakentamassa asiakkaan kokemusta

Pienyrittäjän on taivuttava moneksi. Varsinaisen työn lisäksi pitää hallita digiajan ratkaisut, verkostoitua ja kehittää. Jotta asiakkaalle onnistutaan luomaan erityinen asiakaskokemus, olisi erotuttava kilpailijoista. Erottuminen vaatii […]

Teknologian ja työkalujen hyödyntäminen asiakaspolun kehittämisessä

Sekä palvelujen digitalisoituminen että teknologian mahdollistamien uusien palveluiden luominen edellyttävät uusia suunnittelutapoja sekä uudenlaista ymmärrystä digitaalisen ympäristön tarjoamista mahdollisuuksista liiketoiminnan kehittämisessä. Teknologian helppo saavutettavuus ja […]

Asiakaskokemuksen johtaminen arvon tuottamisen näkökulmasta

Nykypäivänä kestävän kilpailuedun saavuttaminen on muuttunut entistä haastavammaksi. Aiemmin yritykset ovat pystyneet luomaan kilpailuetua muun muassa palveluilla, hinnalla tai uusilla teknologiaratkaisuilla. Monilla toimialoilla tarjoama on […]