Hyvinvointiteknologia

24 artikkelia

Rohkeasti kehittämään tulevaisuuden osaamista hyvinvointiteknologian lisääntyessä

Digitalisaatio, teknologia ja tekoäly näkyvät arjessa, tuovat turvaa ja auttavat suuntaamaan sosiaali- ja terveyspalveluita uudella tavalla. Kehityksen myötä on hyvä tarkastella laajasti myös osaamistarpeita, jotta […]

Hyvinvointiteknologian testausta sosionomiopinnoissa

LAB WellTech on testaus- ja kehittämisympäristö, joka tarjoaa toimintaympäristön uusien hyvinvointiteknologian innovaatioiden kehittämiseen, testaamiseen ja pilotointiin. Toteutimme teknologia- ja innovaatio-osaamisen opintojaksolla kehittämiskokeilun LAB WellTech:n toimeksiannosta. […]

Virtuaalitodellisuuden käyttömahdollisuuksia sosiaali- ja terveysalalla

Sosiaali- ja terveysalalla (myöhemmin sote-ala) virtuaalitodellisuutta on hyödynnetty ja tutkittu muun muassa kirurgian, psykiatrian ja kuntoutuksen alueilla. Virtuaalitodellisuutta (engl. virtual reality, myöhemmin VR) hyödynnetään myös […]

Vetrea, HyTeLab ja HARKKA hankeyhteistyössä

Hyvinvointiteknologian rooli ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä on kasvamassa.  Syksyllä 2020 toteutettu terveysalan yrityksen ja kahden hankkeen välinen yhteistyö lisäsi opiskelijoiden osaamista teknologian hyödyntämisestä asiakastyössä […]

Hyvinvointia voi parantaa nappia painamalla: Teknologia kotihoidossa tutkimustiedon valossa

Ikäteknologiaa ja kotona asumista helpottavia digitaalisia ratkaisuja on markkinoilla runsaasti (Truelsen & Andersson 2019). Teknologia on tullut jo kiinteäksi osaksi kotihoidon palveluita, mutta teknologialta odotetaan […]