kestävä kehitys

43 artikkelia

Kohti kestäviä ratkaisuja yhteiskuntasitoumuksella hoitotyön koulutuksessa

Yhteiskuntavastuun osoittaminen yhdistää YK:n kestävän kehityksen globaalit tavoitteet paikallisiin ratkaisuihin. Jokainen meistä voi osallistua yhteiskuntavastuuseen omilla valinnoillaan. Ympäristövastuulliset valinnat voidaan tehdä houkutteleviksi ja helpoiksi. Esimerkiksi sujuva […]

Kohti kestäviä tekstiilisysteemejä monitieteellisellä tutkijajoukolla

LAB-ammattikorkeakoulu on ensimmäistä kertaa mukana Suomen Akatemian Strategisen neuvoston rahoittamassa tutkimushankkeessa. Kohti kestäviä tekstiilisysteemejä: Resurssiviisaan globaalin tekstiililiiketoiminnan yhteiskehittäminen Suomeen -hanke, lyhyesti FINIX, on monitieteinen tutkimushanke, […]