mielenterveys

14 artikkelia

Mielenterveyshäiriöistä kärsivien odottajien tarvitsema tuki äitiysneuvolassa

Kaksisuuntainen mielialahäiriö on mielenterveydenhäiriö, jossa vuorottelevat mania- sekä masennusjaksot (Suomen mielenterveys ry). Mielenterveyden ongelmista kärsivä odottava äiti saattaa kokea toivottomuuden tunteita sekä tulevaisuuden pelkoa. Nämä ajatukset voivat heijastua raskauskokemukseen […]

Mielenterveys- ja päihdehoitotyötä nuorten chatissa — koronakevään harjoittelukokemuksia 

Kevään 2020 koronapandemian poikkeusolot toivat tullessaan monia muutoksia opiskelujen suorittamiseen. Tämä tarkoitti myös sitä, että mielenterveys- ja päihdehoitotyön harjoittelut eivät alkaneet suunnitellusti. Harjoittelupaikan peruuntumisen aikaan […]

Ensiapukoulutus nuoriso- ja yhteisöohjaajaopiskelijoille

Ensiaputaidot ovat tärkeä osa ammattitaitoa nuoriso- ja yhteisöohjaajilla. Tämän vuoksi koulutuskeskus Salpaus halusi kehittää ensiapuopetusta nuoriso- ja yhteisöohjaajaopiskelijoilleen. Kehittäminen tapahtui LAB-ammattikorkeakoulun opiskelijoiden opinnäytetyönä yhteistyössä koulutuskeskus […]