osaamisen kehittäminen

15 artikkelia

Rohkeasti kehittämään tulevaisuuden osaamista hyvinvointiteknologian lisääntyessä

Digitalisaatio, teknologia ja tekoäly näkyvät arjessa, tuovat turvaa ja auttavat suuntaamaan sosiaali- ja terveyspalveluita uudella tavalla. Kehityksen myötä on hyvä tarkastella laajasti myös osaamistarpeita, jotta […]

JATKO kehittää uutta mallia täydennyskoulutukseen

Huhtikuun 2021 alussa käynnistyi kaksivuotinen Euroopan sosiaalirahaston rahoittama Muotoilukoulutuksen ja työelämän jatkuva vuorovaikutus ja oppiminen (JATKO) – hanke, jossa kehitetään uutta tarvelähtöistä täydennyskoulutustarjontaa LAB-ammattikorkeakouluun ja […]