työhyvinvoinnin johtaminen

5 artikkelia

Työhyvinvoinnin strateginen johtaminen edistää organisaation tuloksellista toimintaa 

Työikäisten kansalaisten keskeinen elämänalue on työ. Toimeentulon lisäksi työ tuo yksilöille merkityksellisyyden ja yhteisöllisyyden kokemuksia. Työssä jaksaminen myös vaatii voimavaroja. Työhyvinvointi nähdään tuloksellisissa yrityksissä osana […]