Päivittäiset arkistot: 9.6.2021

9 artikkelia

Sopeutuva yritys hioo strategiaansa vastuulliseksi

Kasvavan kulutuksen takia monet maapallon ekologiset toiminnot ovat häiriintyneet ja luonnonvaroihin perustuvat resurssit niukkenevat. Yritysten ympäristövastuullisuuden kehittäminen on noussut kiireelliseksi taloudellisen kehittämistoiminnan kärjeksi johtuen ilmastonmuutoksesta, […]

Tietoisempia alavalintoja -työpajassa opittiin sukupuolen ja omien vahvuuksien vaikutuksesta alavalintaan

Suomessa koulutusalat ovat sukupuolittuneempia kuin EU:ssa keskimäärin (EIGE 2020). LAB-ammattikorkeakoulun ja Outward Bound Finlandin Roolipeli-hankkeessa (LAB 2021) puretaan alavalintojen sukupuolittumista kouluttamalla nuorten parissa toimivia opettajia ja ohjaajia. Hankkeen järjestämässä Tietoisempia alavalintoja -etätyöpajassa nuorisotyön ammattilaiset saivat tietoa sukupuolisegregaatiosta sekä käytännön harjoitteita segregaation purkamiseen.  […]

Teknologia- ja innovaatio-osaaminen sosionomikoulutuksessa

Digitaalisen teknologian käyttö palveluissa muuttaa kansalaisten ja sosiaalialan ammattilaisten välistä vuorovaikutusta. Uuden teknologian käyttöönotto edellyttää työntekijöiden osallistumista kehittämistyöhön sekä sosiaalityön innovaatio- ja teknologiaosaamisen vahvistamista koulutuksessa […]