Päivittäiset arkistot: 9.6.2021

9 artikkelia

Tietoisempia alavalintoja -työpajassa opittiin sukupuolen ja omien vahvuuksien vaikutuksesta alavalintaan

Suomessa koulutusalat ovat sukupuolittuneempia kuin EU:ssa keskimäärin (EIGE 2020). LAB-ammattikorkeakoulun ja Outward Bound Finlandin Roolipeli-hankkeessa (LAB 2021) puretaan alavalintojen sukupuolittumista kouluttamalla nuorten parissa toimivia opettajia ja ohjaajia. Hankkeen järjestämässä Tietoisempia alavalintoja -etätyöpajassa nuorisotyön ammattilaiset saivat tietoa sukupuolisegregaatiosta sekä käytännön harjoitteita segregaation purkamiseen.  […]

Teknologia- ja innovaatio-osaaminen sosionomikoulutuksessa

Digitaalisen teknologian käyttö palveluissa muuttaa kansalaisten ja sosiaalialan ammattilaisten välistä vuorovaikutusta. Uuden teknologian käyttöönotto edellyttää työntekijöiden osallistumista kehittämistyöhön sekä sosiaalityön innovaatio- ja teknologiaosaamisen vahvistamista koulutuksessa […]

Oppimispelillä varhaista tukea nuorten mielenterveyteen

Neuropsykiatrisissa häiriöissä aivojen rakenteessa ja toiminnassa on kehityksellisiä poikkeavuuksia. Nämä poikkeavuudet aiheuttavat tunnesäätelyn, sosiaalisen vuorovaikutuksen, oppimisen ja motoriikan vaikeuksia. Neuropsykiatriset oireet vaihtelevat häiriön laajuuden ja […]