Health

1386 artikkelia

Salpausselkä Geoparkin alueen teemareitit ja nähtävyyskohteet tuovat esille luontaiselinkeinojen historiaa

Jääkauden jäljet luonnossa, kauniit järvi- ja harjumaisemat sekä arvokas kulttuuriperintö ovat vahvoja luontaisia vetovoimatekijöitä kuuden Päijät-Hämeen kunnan alueet kattavassa Salpausselkä Geoparkissa. Alueen reitit ja nähtävyyskohteet […]

Sijaissisarusten vertaistukiryhmä perhehoidon hyvinvointia lisäämässä

Lastensuojelulaki määrittää perhehoidon ensisijaiseksi sijaishuollon sijoitusmuodoksi (Lastensuojelulaki 417/2007). Perhehoidossa lapselle tarjotaan kodinomainen ympäristö ja mahdollisuus läheisiin ihmissuhteisiin (Ketola 2008.) Lyhytaikaisen perhehoidon perheet ovat kokonaisvaltaisesti mukana […]

Moodmetric-sormusten testaamista erityisryhmillä luontoviikonlopun aikana

Luonto kaikille -hankkeen kahdeksas ja samalla viimeinen pilotti järjestettiin maaliskuun ensimmäisenä viikonloppuna kauniilla Liesjärven rannalla. Pilottia olivat järjestämässä lähialueen luontomatkailuyrittäjiä, CP-liitto ja Invalidiliiton Harvinaiset-yksikkö. Osallistujat […]

Leikkiliikuntatuokiot osallisuuden edistäjänä varhaiserityiskasvatuksessa

Toteutimme LAB-ammattikorkeakoulun toiminnallisen opinnäytetyön eräässä Etelä-Suomessa sijaitsevassa päiväkodissa. Toiminnallisena osuutena suunnittelimme ja toteutimme yhdessä lasten kanssa kolme leikkiliikuntatuokiota. Opinnäytetyön tarkoituksena oli tukea Duchennen lihasdystrofiaa (DMD) sairastavan lapsen integroitumista päiväkotiryhmään osallisuuden ja […]