Health

638 artikkelia

Kliiniset osaajat yhteiskehittämässä asiakas- ja potilastietojärjestelmää

Terveysalan asiantuntijoiden osallistaminen kliinisinä osaajina on keskeistä Apotti-asiakas- ja potilastietojärjestelmän kehittämiselle ja käyttöönoton onnistumiselle. Kliinisistä osaajista on koottu Apotti-asiantuntijaryhmä. Segmenttiosaaja-mallin käytöstä kerätään heidän käyttökokemuksiansa sekä […]

Psykoosilinjan avohoidon potilaiden kokemuksia etävastaanotosta

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän (PHHYKY) Psykoosilinjan avohoidossa otettiin etävastaanotot käyttöön 2019 vuoden syksyllä, ja toden teolla etävastaanotot käynnistyivät covid-19-pandemian myötä keväällä 2020. Kesällä kaksi LAB-ammattikorkeakoulun Etäratkaisut kuntoutumisen […]

Osallistuva budjetointi kokoaa Itämeren alueen toimijoita

Osallistuva budjetointi, ”osbu”, jossa asukkaat otetaan entistä vahvemmin mukaan kotikaupunkinsa tai -kuntansa talouden suunnitteluun ja päätöksiin, on monipuolista yhteistyötä. Esimerkiksi kuntien ja tutkijoiden sekä osbua […]