Innovations

919 artikkelia

Pelastustoiminnan johtamista kehitettiin YAMK-opinnäytetyössä

Päijät-Hämeen pelastuslaitoksella kehitettiin pelastustoiminnan johtamista suorittamalla pelastustoiminnan johtajille osaamiskartoitus. Osaamiskartoitus liittyi Jani Aaltosen insinööri (ylempi AMK) Uudistava johtaminen –opinnäytetyönä tekemään kehittämistutkimukseen, jossa muodostettiin pelastuslaitokselle toimintamalli […]

Työyhteisösimulaatio yritysten kasvun ja kehittämisen välineenä -hankkeen tuloksia

Työyhteisösimulaatio yritysten kasvun ja kehittämisen välineenä -hankkeessa (2017-2020, EAKR / Päijät-Hämeen liitto) kehitettiin uudenlaisia simulaatio-oppimiseen perustuvia kehittämismenetelmiä yritysten liiketoiminnan uudistamiseen, uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen sekä […]