digitalisaatio

70 artikkelia

Opiskeluterveydenhuollon sähköisistä palveluista tukea nuorten hyvinvoinnin edistämiseen

Valtaosan nuorten terveyshaitoista aiheuttavat mielenterveys- ja päihdehäiriöt, ja ne ovat merkittävässä osassa syrjäytymisen ja pitkäaikaisen työkyvyttömyyden riskitekijöinä. Suomessa arviolta noin 20–25 prosentilla väestöstä on jonkinasteisia […]