teknologia

17 artikkelia

Päihdehuolto saavutettavissa paremmin digitalisaation avulla

Kansallisen mielenterveysstrategian mukaan mielenterveydellisiä häiriöitä, mukaan lukien päihdehäiriöitä, pidetään kansanterveydellisinä haasteina, jotka vaikuttavat yhä suurenevassa määrin ihmisten toimintakyvyn menetykseen. Suomessa mielenterveys- ja päihdepalvelut ovat alueellisesti […]

Fysioterapiaa virtuaalisesti ja ensihoitoa lentävillä ambulansseilla

LAB-ammattikorkeakoulussa opintonsa aloittaneet fysioterapeutti- ja ensihoitajaopiskelijat pohtivat oman ammattialansa opintojaksolla, millaista on työskennellä terveysalalla kymmenen vuoden kuluttua. Opiskelijoiden yksilö- ja pienryhmätyöskentelyn tuloksina syntyneiden näkemyksien mukaan […]

Robotietoisku kampuksella

XAMK-ammattikorkeakoulun Kotkan kampuksella järjestettiin 3.12.2019 aamukahvin yhteydessä luentosarja robotiikasta. Sarjassa käsitellään robotiikan mahdollisuuksia ja tulevaisuuden kehitysnäkemyksiä osana Pienjätelogistiikka sairaalaympäristössä -hanketta, jossa pilotoidaan automatisoitu sairaalan pienjätelogistiikkaratkaisu. […]