yritysyhteistyö

19 artikkelia

Päiväkirjamuotoisesta opinnäytetyöstä hyviä käytäntöjä työelämään

Opinnäytetyön toteutustavaksi on useampia vaihtoehtoja, ja yksi näistä on opiskelijan omaan kehittymiseen keskittyvä päiväkirjaopinnäytetyö. Päiväkirjamuotoisen opinnäytetyön tavoitteena on kehittää opiskelijan tietoja ja taitoja käytännön asiantuntijatehtävässä. Tavoitteesta […]

Vetrea, HyTeLab ja HARKKA hankeyhteistyössä

Hyvinvointiteknologian rooli ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä on kasvamassa.  Syksyllä 2020 toteutettu terveysalan yrityksen ja kahden hankkeen välinen yhteistyö lisäsi opiskelijoiden osaamista teknologian hyödyntämisestä asiakastyössä […]

Salpausselkä Geopark -yhteistyöyrittäjyydestä tukiverkkoja ja näkyvyyttä

Kuudesta Päijät-Hämeen kunnasta koostuvalle Salpausselkä Geoparkille haetaan UNESCO Global Geopark -statusta Lahti Regionin Salpausselkä Geopark -yksikön johdolla.   Yhteistyössä mukana, alueen näkyvyyttä edistämässä toimii myös LAB-ammattikorkeakoulun […]

Toiveena kaikille avoin ja esteetön maailma

Luonto kaikille -hankkeessa järjestettiin Esteettömät luontomatkailupalvelut näkyviksi -työpajasarja esteettömiä luontomatkailupalveluja tarjoaville yrittäjille verkossa. Tavoitteena oli löytää käytännönläheisiä keinoja asiakkaiden tavoittamiseen ja verkostoitumiseen.    Yrittäjille annettiin toukokuun […]