Kuukausiarkistot: toukokuu 2021

97 artikkelia

JATKO kehittää uutta mallia täydennyskoulutukseen

Huhtikuun 2021 alussa käynnistyi kaksivuotinen Euroopan sosiaalirahaston rahoittama Muotoilukoulutuksen ja työelämän jatkuva vuorovaikutus ja oppiminen (JATKO) – hanke, jossa kehitetään uutta tarvelähtöistä täydennyskoulutustarjontaa LAB-ammattikorkeakouluun ja […]

Varhaiskasvatuksen perheohjaaja perheiden tukena Tuusulassa

LAB-ammattikorkeakoulun YAMK-opinnäytetyönä (Suoperä & Toivonen 2021) toteutettiin tutkimuksellinen kehittämishanke, jossa kehitettiin varhaiskasvatuksen perheohjaajan toimintamallia osaksi Tuusulan kunnallisia varhaiskasvatuspalveluja. Varhaiskasvatuksen perheohjaajan toimintamallia kehitettiin varhaiskasvatuksessa toimivien ammattilaisten […]