Innovations

665 artikkelia

Yrityksen toiminnan kehittämisessä tarvitaan ymmärrystä ja yhteistyötä

Yritysten toimintaympäristö muuttuu entistä kompleksisemmaksi, ongelmat moniulotteisemmiksi ja asiakkaat vaikeammin ennustettavaksi. Pärjätäkseen nopeasti muuttuvassa maailmassa myös pienten yritysten pitää pystyä toimimaan entistä ketterämmin ja valjastamaan […]