Artikkeli E1

3152 artikkelia

Kohti kestäviä tekstiilisysteemejä monitieteellisellä tutkijajoukolla

LAB-ammattikorkeakoulu on ensimmäistä kertaa mukana Suomen Akatemian Strategisen neuvoston rahoittamassa tutkimushankkeessa. Kohti kestäviä tekstiilisysteemejä: Resurssiviisaan globaalin tekstiililiiketoiminnan yhteiskehittäminen Suomeen -hanke, lyhyesti FINIX, on monitieteinen tutkimushanke, […]

Pelastustoiminnan johtamista kehitettiin YAMK-opinnäytetyössä

Päijät-Hämeen pelastuslaitoksella kehitettiin pelastustoiminnan johtamista suorittamalla pelastustoiminnan johtajille osaamiskartoitus. Osaamiskartoitus liittyi Jani Aaltosen insinööri (ylempi AMK) Uudistava johtaminen –opinnäytetyönä tekemään kehittämistutkimukseen, jossa muodostettiin pelastuslaitokselle toimintamalli […]