potilasturvallisuus

19 artikkelia

Elvytysosaaminen osaksi ECT-poliklinikan turvallisuuskulttuuria

LAB-ammattikorkeakoulun Anestesiahoitotyöhön erikoistunut osaaja -koulutuksessa opiskelijoiden kehittämisprojektit luovat uusia käytänteitä vahvistaen osaamista sekä hoitotyön laatua. Kanta-Hämeen keskussairaalan ECT-poliklinikalle kehitettiin elvytysprotokolla lisäämään potilasturvallisuutta. Potilasturvallisuudella tarkoitetaan sitä, […]

Hoitohenkilökunnan kokemuksia älylääkekaapin käytöstä

Päijät-Hämeen keskussairaalan päivystysosastolla otettiin käyttöön älylääkekaapit marraskuussa 2019. Käyttöönottoon liittyen haluttiin selvittää hoitohenkilökunnan mielipiteitä ja kokemuksia älylääkekaapin käyttöönotosta ja sen yhteydestä potilasturvallisuuteen. Selvitys tehtiin LAB-ammattikorkeakoulun […]

ECT-hoitoa turvallisesti

Potilasturvallisuus on yhtenä punaisena lankana Anestesiahoitotyöhön erikoistunut osaaja -koulutuksessa. Koulutuksessa opiskelijoiden tekemät kehittämisprojektit juurruttavat työyhteisöihin uusia hyviä käytänteitä sekä vahvistavat jatkuvan parantamisen toimintakulttuuria.   Koulutukseen osallistuneet […]