Salpausselkä Geopark

22 artikkelia

Ympäristökasvatusta pilotoidaan Lahden varhaiskasvatuksessa onnistuneesti

Kanervan päiväkodin pilotoima Salpausselkä Geopark -päiväkotitoiminta on kestävän kehityksen arvojen mukaista ympäristökasvatusta, joka toteutuu onnistuneesti Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden oppimisen alueissa. Salpausselkä Geopark varhaiskasvatuksen oppimisympäristönä Salpausselkä Geopark […]

Salpausselkä Geoparkin näkyvyyttä kehitetään yhteistyössä paikallisen väestön kanssa

Paikallisuuden kunnioittaminen ja osallistaminen näkyvät Business Finlandin (2019) listaamissa kestävän matkailun periaatteissa. Tuulentien (2005, 28) mukaan kestävän matkailun tulisi tuottaa pitkäkestoisia taloudellisia hyötyjä kohdealueelleen ja […]

Ympärivuotisuudesta lisää vetovoimaa luontomatkailuun Päijät-Hämeessä

Eräs Suomen matkailustrategian päätavoitteista on ympärivuotisuuden edistäminen (Työ- ja elinkeinoministeriö 2019). Visit Finlandin (2021) mukaan ympärivuotisuuden vahvistamisella on ehdottoman myönteinen vaikutus alan kannattavuuteen kokonaisuutena; sen […]