Päivittäiset arkistot: 25.5.2021

6 artikkelia

Päiväkodin kokemuksia lasten käsienpesua ohjaavasta prototyypistä

Konenäön uudet sovellukset sote- ja hyvinvointialalla -hankkeessa tutkittiin mahdollisuuksia soveltaa konenäköä lasten käsienpesun tarkkailussa. Projektin aikana kehitettiin prototyyppilaite, joka mittaa lasten käsienpesun kestoa. Prototyyppiä päästiin […]

eAmmattilainen ja esimies voivat yhdessä tukea sähköisten terveyspalveluiden käyttöä

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, Kymsote, halusi vahvistaa sähköisten palveluiden käyttöä terveysasemien vastaanottotyössä. Terveysaseman henkilöstöllä on käytössä muun muassa Kanta.fi -arkistopalvelut, sähköinen yhteydenottolomake, Terveyskylä.fi– ja […]

Hyvinvointiteknologian testausta sosionomiopinnoissa

LAB WellTech on testaus- ja kehittämisympäristö, joka tarjoaa toimintaympäristön uusien hyvinvointiteknologian innovaatioiden kehittämiseen, testaamiseen ja pilotointiin. Toteutimme teknologia- ja innovaatio-osaamisen opintojaksolla kehittämiskokeilun LAB WellTech:n toimeksiannosta. […]

Ryhmätoiminnasta voimavaroja sekä tukea työllistymiseen

LAB-ammattikorkeakoulun YAMK-opinnäytetyönä toteutettiin toiminnallinen ja tutkimuksellinen kehittämishanke, jossa kehitettiin Keski-Uudenmaan monialaisen yhteispalvelu TYP:n asiakkaille ryhmätoimintaan työmalli. Mallia on mahdollisuus käyttää jatkossakin ryhmätoimintojen suunnittelussa ja toteuttamisessa. Ryhmätoiminnan työmalli […]