Design

87 artikkelia

Designer’s Check-list – suunnittelijan muistilista vastuullisen suunnittelun työkaluna

Vaatesuunnittelijan pöydällä tapahtuvien päätösten seuraukset vaikuttavat tuotteen jokaiseen elinkaaren vaiheeseen. Ellen MacArthur Foundationin (2017) mukaan suunnitteluvaiheessa määritetään peräti 80 % tuotteen ympäristövaikutuksista. Suunnittelija voi valita […]

JATKO kehittää uutta mallia täydennyskoulutukseen

Huhtikuun 2021 alussa käynnistyi kaksivuotinen Euroopan sosiaalirahaston rahoittama Muotoilukoulutuksen ja työelämän jatkuva vuorovaikutus ja oppiminen (JATKO) – hanke, jossa kehitetään uutta tarvelähtöistä täydennyskoulutustarjontaa LAB-ammattikorkeakouluun ja […]

Circular Design Sprint – työelämälähtöistä yhteistyötä

LAB-ammattikorkeakoulun helmikuussa 2021 päättyneessä KISU -hankkeessa (Tuotesuunnittelulla pitkää ikää ja kierrätettävyyttä) on järjestetty syksystä 2019 erilaisia toimenpiteitä kiertotalouden mukaisen tuotesuunnittelun edistämiseksi erityisesti Päijät-Hämeen alueella. Yksi […]

Kierrätettävyyden huomioiminen vaatesuunnittelussa

Tie lineaarisesta tuotantomallista kohti kiertotaloutta vaatii tuotteiden täydellisen kierrätettävyyden ja uudelleenkäytön. Yksi vaihtoehdoista tämän takaamiseen on tuotteen suunnittelu niin, että se voidaan kierrättää täysin nykyaikaisilla […]

Vanhasta uutta – uudelleenvalmistus ja jätteettömyyteen tähtäävä vaatesuunnittelu

Telaketju 2 -hankkeen tuotesuunnitteluosiossa tarkasteltiin tuotesuunnittelua kierrätettävyyden ja uudelleenvalmistuksen kautta. Kun puhutaan uudelleenvalmistuksesta teollisuuden näkökulmasta, pyritään valmistamaan tuotteita, joiden ominaisuudet vastaavat uutta ja jotka täyttävät […]

Ekologisia pakkausratkaisuja yhdessä kehittäen

LAB-ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutin ja LUT-yliopiston yhteisessä KUPARI- projektissa kehitetään kuitu- ja biopohjaisia pakkausratkaisuja Päijät-Hämeen ja Etelä-Karjalan PK-yritysten tarpeet huomioiden. Ratkaisuja kehitetään yhdessä elintarvikealan yritysten kanssa ja yritykset pääsevät kokeilemaan […]