LAB SoteCampus

6 artikkelia

Rakenteellinen sosiaalityö tarvitsee tietojohtamista – ja päinvastoin

Rakenteellinen sosiaalityö on lakisääteinen osa sosiaalityön tehtäväkenttää. Sosiaalihuollon asiakastyössä on tuotettava tietoa väestön tarpeista, toimenpide-ehdotuksia sosiaalisten ongelmien ehkäisemiseksi ja ratkaisemiseksi, sekä sosiaalihuollon asiantuntemusta hyvinvoinnin ja […]

Nykyaikaisella mentoroinnilla tuetaan esihenkilöiden osaamista ja työhyvinvointia

Mentorointi tunnetaan perinteisesti niin sanottuna mentori‒kisälli-mallina, jolloin kisälli oppii ja omaksuu mentoriltaan sovittuun työhön tai aihekokonaisuuteen liittyviä asioita. Tämän päivän mentorointi mukautuu myös paljon muuhun. […]