maahanmuuttajat

33 artikkelia

Jokaisen kotoutumisella on oma tahtinsa: maahanmuuttajan kotoutumista edistäviä käytäntöjä Etelä-Karjalassa

LAB-ammattikorkeakoulun YAMK-koulutukseen tehdyn opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää toimivia käytäntöjä maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseksi sekä kotoutumiseen liittyvää arviointia. Tarve maahanmuuttajatyön kehittämiseen syntyi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) […]

Yrittäjyysvalmiuksien ja suomen kielen vahvistamista verkkokurssilla

Kokoma – korkeakoulutetut maahanmuuttajat työmarkkinoille yrittäjyysvalmiuksia vahvistamalla -hankkeessa luodaan verkkokurssi itsenäiseen opiskeluun ja korkeakoulujen opettajien käyttöön. Koulutus tukee suomen kielen ja yrittäjyysvalmiuksien vahvistumista. Lähipäivässä orientoiduttiin […]

Kulttuuritietoisuutta keittiöihin – Ossi2-hanke ja Päijät-Hämeen Ateriapalvelut

Maahanmuuttajataustaiset työntekijät työllistyvät kantasuomalaisia useammin palvelu- ja myyntityöhön (Sutela 2015, 84). Keittiö- ja ruoka-alalla on nähtävissä, että maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden määrä kasvaa tasaisesti. Esimerkiksi ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden […]