sote-ala

53 artikkelia

Virtuaalitodellisuuden käyttömahdollisuuksia sosiaali- ja terveysalalla

Sosiaali- ja terveysalalla (myöhemmin sote-ala) virtuaalitodellisuutta on hyödynnetty ja tutkittu muun muassa kirurgian, psykiatrian ja kuntoutuksen alueilla. Virtuaalitodellisuutta (engl. virtual reality, myöhemmin VR) hyödynnetään myös […]

Sukupuolelle annettuja merkityksiä sairaanhoitajan ammatissa

LAB-ammattikorkeakoulu toteuttaa Euroopan sosiaalirahaston rahoittamaa Miesvirtaa sosiaali- ja terveysalalle -hanketta vuosina 2019–2021. Hankkeen yhtenä tavoitteena on tehdä näkyväksi sote-alojen koulutusohjelmien ja työelämän vahvaa sukupuolen mukaista eriytymistä […]

Sote-alalla työ on merkityksellistä ja työnäkymät varmat

LAB-ammattikorkeakoulu toteuttaa Euroopan sosiaalirahaston rahoittamaa Miesvirtaa sosiaali- ja terveysalalle -hanketta vuosina 2019−2021. Hankkeen yhtenä tarkoituksena on kuvata sote-alojen koulutusohjelmien ja työelämän vahvaa segregaatiota eli sukupuolittuneisuutta […]