Hyvinvointia elinympäristöstä, liikkumisesta ja matkailusta

151 artikkelia

Ympäristökasvatusta pilotoidaan Lahden varhaiskasvatuksessa onnistuneesti

Kanervan päiväkodin pilotoima Salpausselkä Geopark -päiväkotitoiminta on kestävän kehityksen arvojen mukaista ympäristökasvatusta, joka toteutuu onnistuneesti Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden oppimisen alueissa. Salpausselkä Geopark varhaiskasvatuksen oppimisympäristönä Salpausselkä Geopark […]

Salpausselkä Geoparkin näkyvyyttä kehitetään yhteistyössä paikallisen väestön kanssa

Paikallisuuden kunnioittaminen ja osallistaminen näkyvät Business Finlandin (2019) listaamissa kestävän matkailun periaatteissa. Tuulentien (2005, 28) mukaan kestävän matkailun tulisi tuottaa pitkäkestoisia taloudellisia hyötyjä kohdealueelleen ja […]

Ympärivuotisuudesta lisää vetovoimaa luontomatkailuun Päijät-Hämeessä

Eräs Suomen matkailustrategian päätavoitteista on ympärivuotisuuden edistäminen (Työ- ja elinkeinoministeriö 2019). Visit Finlandin (2021) mukaan ympärivuotisuuden vahvistamisella on ehdottoman myönteinen vaikutus alan kannattavuuteen kokonaisuutena; sen […]

Asukkaat mukana maakunnan hyvinvoinnin kehittämisessä

LAB-ammattikorkeakoulu yhteistyössä Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry:n kanssa työstää hankkeessa Liikunnan ja elämysten tiekarttaa Päijät-Hämeen maakuntaan. Liikunta ja elämykset ovat yksi Päijät-Hämeen liiton strategisista kärjistä, […]