Yleinen

344 artikkelia

Oppimisanalytiikkaa osaksi ammattiin opiskelua

Koulutusorganisaatioiden opiskelijahallinnon kannalta keskeinen tieto on digitaalisissa järjestelmissä: läsnäolot, suoritusmerkinnät sekä arvosanat. Lisäksi monissa yhteyksissä hyödynnetään digitaalisia oppimisalustoja kokoamaan yhteen osaamisen kehittymiseen liittyvää dataa (kirjautumistiedot, […]

Kilpailukykyä PPAP-prosessin integroimisesta osaksi vientiyrityksen ydintoimintaa

Pohjoisamerikkalaiset henkilöautonvalmistajat Ford, Chrysler ja Generel Motors loivat 1980-luvulla yhteisen autonvalmistajien kattojärjestön nimeltään AIAG (Automotive Industry Action Group). Järjestö luotiin muodostamaan yhteiset säännöt pohjoisamerikkalaiseen autonvalmistusteollisuuteen […]