oppiminen

16 artikkelia

Oppimisanalytiikkaa osaksi ammattiin opiskelua

Koulutusorganisaatioiden opiskelijahallinnon kannalta keskeinen tieto on digitaalisissa järjestelmissä: läsnäolot, suoritusmerkinnät sekä arvosanat. Lisäksi monissa yhteyksissä hyödynnetään digitaalisia oppimisalustoja kokoamaan yhteen osaamisen kehittymiseen liittyvää dataa (kirjautumistiedot, […]