Design

223 artikkelia

Tarinallistamisen ja palvelumuotoilun avulla ymmärrystä yhdistyksen jäsenpolkuun

Pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan malli siirtyy jatkuvasti kohti hyvinvoinnin sekataloutta, jossa valtion ja julkisen sektorin lisäksi palveluiden tarjoajiksi ovat valikoituneet yksityiset yritykset sekä järjestöt (Helander 2002, 27). […]

Kestävän palveluasumisen ratkaisuja

LAB-ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutti toteuttaa Kestävän palveluasumisen ekosysteemi – KEKO-hankkeen vuosina 2021–2023. Hankkeessa suunnitellaan ja pilotoidaan palveluasumisen kokonaisuus, mistä kerätään havaintoja, tietoa ja kokemuksia samankaltaista yritystoimintaa suunnittelevien […]

Muovin tarina – uusi lähestyminen muovin kierrätyksen edistämiseen

Eräs muovin kierron pullonkauloista on sopivien käyttökohteiden löytäminen (Grigore 2017). Muovin tarina – roskasta tuotteeksi -hankkeessa etsitään tällaisia käyttökohteita. Hanke keskittyy sekalaisen muovijätteen kierrättämiseen 3D-tulostamista […]