Health

1098 artikkelia

Seitsemän kylän kierros arvokkaassa kulttuuriympäristössä valjastettiin hyödyntämään luonto- ja hyvinvointimatkailua

Hollolan Kankaantaan alueelle kehitetty Seitsemän kylän kierros kulkee kumpuilevien pelto- ja perinnemaisemien halki valtakunnallisesti arvokkaassa kulttuuriympäristössä ja maisema-alueella. Kankaantaka on vanha kutsumanimi seitsemän kylän alueelle, […]

Robotietoisku kampuksella

XAMK-ammattikorkeakoulun Kotkan kampuksella järjestettiin 3.12.2019 aamukahvin yhteydessä luentosarja robotiikasta. Sarjassa käsitellään robotiikan mahdollisuuksia ja tulevaisuuden kehitysnäkemyksiä osana Pienjätelogistiikka sairaalaympäristössä -hanketta, jossa pilotoidaan automatisoitu sairaalan pienjätelogistiikkaratkaisu. […]

Kulttuuritietoisuutta keittiöihin – Ossi2-hanke ja Päijät-Hämeen Ateriapalvelut

Maahanmuuttajataustaiset työntekijät työllistyvät kantasuomalaisia useammin palvelu- ja myyntityöhön (Sutela 2015, 84). Keittiö- ja ruoka-alalla on nähtävissä, että maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden määrä kasvaa tasaisesti. Esimerkiksi ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden […]