Health

770 artikkelia

Fysioterapiaa etäyhteyden avulla

LAB-ammattikorkeakoulun oppimisympäristö Motiivissa toteutetaan opiskelijatyönä erilaisia hyvinvointipalveluita. Fysioterapeuttiopiskelijat ovat ottaneet ennakkoluulottomasti käyttöön etäyhteydellä toteutettuja fysioterapiapalveluita osana ammatillisia harjoittelujaksoja. Tuki- ja liikuntaelinoireisten asiakkaiden fysioterapiakäyntien siirtyminen verkkovälitteiseen […]

Osallisuustyöstä löytyy rooli jokaiselle: ”Vertaiselta viesti välittyy paremmin”

Kuntien osallisuustyö ja yksi sen toteutustavoista, osallistuva budjetointi ”osbu” ei ole ainoastaan kuntaorganisaation asia. Osbu on yhteinen ponnistus, joka kerää parhaimmillaan yhteen kuntapäättäjät, viranhaltijat, asukkaat […]