osallisuus

35 artikkelia

Asukkaiden ajatuksia osallisuudesta Lahdessa

Suora osallistuminen on yleistynyt kunnissa viime vuosina. Kuntavaaleissa äänestämisen rinnalle kunnat ovat ottaneet käyttöön myös muita moninaisia osallisuuden menetelmiä, joita voidaan kutsua myös demokraattisiksi innovaatioksi. […]

Sijaissisarusten vertaistukiryhmä perhehoidon hyvinvointia lisäämässä

Lastensuojelulaki määrittää perhehoidon ensisijaiseksi sijaishuollon sijoitusmuodoksi (Lastensuojelulaki 417/2007). Perhehoidossa lapselle tarjotaan kodinomainen ympäristö ja mahdollisuus läheisiin ihmissuhteisiin (Ketola 2008.) Lyhytaikaisen perhehoidon perheet ovat kokonaisvaltaisesti mukana […]

Soveltavan liikunnan työpajat työelämätaitojen kehittäjinä LAB-ammattikorkeakoulun sekä Kiipulan erityisen tuen tarpeen opiskelijoille

Ihan samat -hanke on LAB-ammattikorkeakoulun hallinnoima hanke. Toinen hankkeessa toimiva organisaatio on Kiipulasäätiö, jonka perustehtävä on ammatillisen erityisopetuksen ja kuntoutuksen järjestäminen. Lahdessa Kiipulasäätiön toimintaan kuuluvat […]

Pedagogisen dokumentoinnin toteuttamisessa lähdettävä liikkeelle pienin askelin

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2018, 37) pedagoginen dokumentointi kuvaillaan keskeiseksi varhaiskasvatuksessa käytettäväksi toiminnan suunnittelun, toteuttamisen, arvioimisen ja kehittämisen välineeksi. Varhaiskasvattajat ymmärtävät pedagogisen dokumentoinnin merkityksen, mutta siitä huolimatta […]