digitalisaatio

77 artikkelia

Päihdehuolto saavutettavissa paremmin digitalisaation avulla

Kansallisen mielenterveysstrategian mukaan mielenterveydellisiä häiriöitä, mukaan lukien päihdehäiriöitä, pidetään kansanterveydellisinä haasteina, jotka vaikuttavat yhä suurenevassa määrin ihmisten toimintakyvyn menetykseen. Suomessa mielenterveys- ja päihdepalvelut ovat alueellisesti […]

Pienyrittäjä rakentamassa asiakkaan kokemusta

Pienyrittäjän on taivuttava moneksi. Varsinaisen työn lisäksi pitää hallita digiajan ratkaisut, verkostoitua ja kehittää. Jotta asiakkaalle onnistutaan luomaan erityinen asiakaskokemus, olisi erotuttava kilpailijoista. Erottuminen vaatii […]

Teknologian ja työkalujen hyödyntäminen asiakaspolun kehittämisessä

Sekä palvelujen digitalisoituminen että teknologian mahdollistamien uusien palveluiden luominen edellyttävät uusia suunnittelutapoja sekä uudenlaista ymmärrystä digitaalisen ympäristön tarjoamista mahdollisuuksista liiketoiminnan kehittämisessä. Teknologian helppo saavutettavuus ja […]